Adatbetöltés ellenőrzése

Az ellenőrzés során nem adunk ki adatot, csak azt lehet lekérni, hogy a nyilvántartásban szerepel-e az adott adószám.

Csak az adószám első 8 számjegye szükséges

A NAV-tól kapott azonosító adatok betöltése a számlázó rendszerbe

Minden adatot előzetesen a NAV rendszerében kell igényelni: Igénylés NAV-tól

Csak az adószám első 8 számjegye szükséges
Technikai felhasználó bejelentkezési neve
Technikai felhasználó jelszava
Techikai felhasználóhoz tartozó aláíró kulcs
Technikai felhasználóhoz tartozó cserekulcs

Kérem az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 257/G. § -ban meghatározott adatszolgáltatási kötelezettség teljesítését a számlarendszerben kiállított számlák vonatkozásában.